کیک گل عروس

973,000 تومان

قیمت 7 کیلوگرم : 9,730,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 1,390,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 7 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 487,000 ریالی هدیه بگیرید.

***

کیک گل عروس

973,000 تومان