کیک کیت کت و توت فرنگی

327,800 تومان

قیمت 2.2 کیلوگرم : 3,278,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 1,490,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 2.2 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 164,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
کیک کیت کت و توت فرنگی

327,800 تومان