کیک هما

1,390,000 تومان

قیمت 10 کیلوگرم : 13,900,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 1,390,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 10 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 696,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
کیک هما

1,390,000 تومان