کیک قلب ردولوت

250,200 تومان

قیمت 1.5 کیلوگرم : 2,502,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 1,390,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 1.5 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 74,000 ریالی هدیه بگیرید.
***

کیک قلب ردولوت

250,200 تومان

دسته: ,