کیک قصر عشق

1,490,000 تومان

قیمت 10 کیلوگرم : 14,900,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 1,490,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 10 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 746,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
کیک قصر عشق

1,490,000 تومان