کیک عروس سپید

1,529,000 تومان

قیمت 11 کیلوگرم : 15,290,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 1,390,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 11 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 765,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
کیک عروس سپید

1,529,000 تومان