کیک رز سفید

1,639,000 تومان

قیمت 11 کیلوگرم : 16,390,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 1,490,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 11 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 820,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
کیک رز سفید

1,639,000 تومان