کیک دلبر

1,937,000 تومان

قیمت 13 کیلوگرم : 19,370,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 1,490,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 13 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 969,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
کیک دلبر

1,937,000 تومان