پان شکلات فریز شده

85,000 تومان

قیمت 1 کیلوگرم : 850,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 850,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 1 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 43,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
پان شکلات فریز شده

85,000 تومان