شیرینی کشمشی فله

72,000 تومان

قیمت 1 کیلوگرم : 720,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 720,000 ریال)

تحویل 2 روزه
با خرید 1 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 37,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
شیرینی کشمشی فله

72,000 تومان