شیرینی ونیزی مربایی

360,000 تومان

قیمت 40 عدد : 3,600,000 ریال
(قیمت هر عدد 90,000 ریال)

تحویل 2 روزه
با خرید 40 عدد از این محصول، بن تخفیف 181,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
شیرینی ونیزی مربایی

360,000 تومان