شیرینی مادلن

60,000 تومان

قیمت 1 کیلوگرم : 600,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 600,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 1 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 31,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
شیرینی مادلن

60,000 تومان