شیرینی لندو

74,000 تومان

قیمت 1 کیلوگرم : 740,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 740,000 ریال)

تحویل 2 روزه
با خرید 1 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 38,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
شیرینی لندو

74,000 تومان