شیرینی لطیفه

75,000 تومان

قیمت 1 کیلوگرم : 750,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 750,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 1 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 38,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
شیرینی لطیفه

75,000 تومان