شیرینی شکری برشی

67,000 تومان

قیمت 1 کیلوگرم : 670,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 670,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 1 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 34,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
شیرینی شکری برشی

67,000 تومان