شیرینی دانمارکی کنجدی

50,000 تومان

قیمت 2 کیلوگرم : 1,000,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 500,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 2 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 51,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
شیرینی دانمارکی کنجدی

50,000 تومان