شیرینی اسکار

99,000 تومان

قیمت 1 کیلوگرم : 990,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 990,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 1 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 100,000 ریالی هدیه بگیرید
***
شیرینی اسکار

99,000 تومان