تیرامیسو خانواده

149,000 تومان

قیمت 1 کیلوگرم : 1,490,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 1,490,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 1 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 75,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
تیرامیسو خانواده

149,000 تومان