بستنی اسپکتا قهوه کاله

15,000 تومان

280 گرمی

تولیدکننده کاله
قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان
***
بستنی اسپکتا قهوه کاله

15,000 تومان

دسته: