باقلوا گل

95,000 تومان

قیمت 1 کیلوگرم : 950,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 950,000 ریال)

تحویل 1 روزه
با خرید 1 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 38,000 ریالی هدیه بگیرید.
***

باقلوا گل

95,000 تومان