باقلوا استانبولی

170,000 تومان

قیمت 2 کیلوگرم : 1,700,000 ریال
(قیمت هر کیلوگرم 850,000 ریال)

تحویل 2 روزه
با خرید 2 کیلوگرم از این محصول، بن تخفیف 86,000 ریالی هدیه بگیرید.
***
باقلوا استانبولی

170,000 تومان